Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


Gästbok Kyrkvallen med Klockare Johan Stolpes hus till vänster och gamla skolan till höger. Klockaregården byggdes i
 början på 1700-talet och gamla skolan 1841.
 Bilden är tagen någon gång 1875. Samma år som järnvägen invigdes.

 Information
 Här kommer bilder att finnas som vi skannar in, av
 dem vi fått låna av vänliga och hjälpsamma personer.
 Om någon av Er som tittar på bilderna här har någon
 information om dem klicka på den här länken INFO
 
och berätta vad Ni vet. Vi är mycket tacksamma att få
 så mycket information som möjligt om bilderna. Har
 Ni bilder som vi kan få låna och skanna av är vi
 mycket tacksamma. Kontakta oss då antingen via
 länken ovan eller per telefon till 
 Katarina 0290-40314
 Leif 0290-40173
 Sven 0290-42098

 Har Ni någon berättelse kring någon person på
 bilderna så är det mycket intressant.
 Vi tackar också för det intresse som visas kring
 bilderna och för det stöd som vi har fått.
 Om Ni har gamla bilder eller glasplåtar släng dem
 inte. Kontakta oss vi vill gärna låna dem för
 inskanning eller om Ni vill lämna dem tar vi
 tacksamt emot dem.

 Om Ni vill titta på bilder från Hästbo kan Ni gå in på
 www.hastbo.se
 Vill Ni veta mer om Torsåker kan Ni gå in på 
 www.thorsaker.se
 Vill ni läsa mer om Torsåker kan ni gå in på
 Socknens
 egen tidning
 www.korpogat.se  


Utsikt från Fors mot Kyrkan. Bilden är tagen någon gång runt början på 1900-talet.


   Äldsta bilden.

   Det här är den äldsta bilden som vi har fått in som det är ett datum på när bilden är tagen.
   Personerna på bilden är Bergsmannen på Väster Hästbo Nr 10 Pehr Pehrsson född 1816 och

   hans hustru Anna  Olsdotter född 1818.
   Bilden är tagen i november 1863.

 Finns det någon som känner igen det här huset och vet platsen där huset finns eller har funnits, så är vi tacksamma.
 Bilden är tagen i början av 1900-talet.
 Foto John Berglund.