Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 


 Björkbo Historia Bild 1:1. Björkbo från ovan.


 


   Har ni information om bilderna klicka på knappen Info och berätta.Sveden Björkbo.

 

Gårdens uppförande minner oss om bergsbrukets storhetstid. Ägaren Bergsmannen Hans Andersson född 1784, uppförde boningshuset åren 1815-1820. Modellen kom från Gävle. Snickaren P Bäckström och Timmermannen Lars Stenlund, båda från Gävle, utförde arbetet.

Det berättas om ”Björkbo Hans” att han var mycket stark, bland annat drog han hem timret från skogen för hand. Något vidskeplig måste han väl ändå ha varit, för det fanns flaskor med kvicksilver under varje ingång, troligen för att utestänga trollen. Hustaket täcktes med kopparplåt, den bytte senare Hofors Aktiebolag ut mot takspån.

Brygghuset byggdes fem år efter boningshuset, där fanns en stor öppen spis med bakugn, samt pannmur i koppar.

Sveden övertogs senare av Hofors Aktiebolag, de fick lagfart år 1881. Där bodde då en del tjänstemän vid Bolaget, samt en Landbonde. Landbonden Johan Eklund född 1854, erbjöds att köpa Sveden, då Hofors Aktiebolag började sälja till bönderna i trakten, men Johan Eklund tyckte han var för gammal och sönerna var inte intresserade.

1897 köptes Sveden, av Marta Pehrsdotter Lindström född 1845, hon var änka efter Landbonden Olof Lindström i Torshyttan, född 1839. Hon drev jordbruket tillsammans med sonen Erik Axel Lindström född 1874, och år 1918 köpte Erik Axel Lindström och hans Hustru Agnes Josefina född Vestlund 1885, hemmanet.

Axel Lindström byggde år 1916 nuvarande ladugårdsbyggnad. Den förra ladugården och magasinet var placerade där nuvarande maskinhallen finns.

År 1944 dog Axel Lindström, då köptes Sveden av Harry och Greta Norlin. Brygghuset byggdes då om till bostad åt Agnes Lindström. Greta och Harry Norlin ägde gården till år 1976, då sonen Per övertog den.

År 1960 förstördes boningshuset delvis av en brand, hela övre våningen förstördes, men man lyckades rädda den nedre våningen, efter en omfattande renovering har gården i stort sett samma planlösning som den gamla Bergsmansgården.

 

Nedtecknat den 25 mars 1987.