Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


    Fagersta Kanalen

   Åren 1874 – 1875 grävdes i den höga slänten vid Getbacken i Fagersta by, Torsåker en kanal cirka 1 km lång, som från Lill-Gösken ledde till ett hjulhus vid Nyängs gruvor.
   Med tidens enkla  arbetsmetoder krävde företaget en tid av två år men då fick man på köpet en ny landsväg, som följsamt slingrade sig fram utefter vallen mellan kanalen och Stor-Gösken.
   Kanalen var ursprungligen endast avsedd att lämna vattenkraft till gruvornas konstgångar, men snart nog befanns den även lämplig för malmtransport med pråmar. Drivkraften därvid var i sitt
   tidigaste stadium helt enkelt två karlar som från var sin sida av den 5 meter breda kanalen sköt pråmen framför sig med stänger, upp till Lill-Gösken,
   varifrån transporten fortsatte med rodd över sjöarna till Hofors. Snart nog övertogs arbetet av en liten ångbåt, vilken sedan i sinom tid avlöstes av en motordriven töffande bogserbåt.

   Som hjulhusränna hade den så kallade Fagerstakanalen tjänat ut redan vid 1900-talets början och som transportled 1937. Under den tiden hade den emellertid fått en tredje funktion som gjorde den
   omistlig. Kanalen lämnade vatten till anrikningsverkets malmkvarnar vid Nyängs gruvor. Och det var med denna kvarleva av oumbärlighet, som Vägförvaltningen i våra dagar kom i delo.
   Ty den ovan nämnda, vackra men krokiga landsvägen hade med tiden blivit alltför smal för den ständigt växande trafiken, vilken ofta, i pur rädsla för att åka ut i den nedanför liggande sjön,
   hamnat i kanalen. Någon möjlighet till breddning av vägen fanns inte heller utom på bekostnad av kanalens existens. När därför överenskommelse träffades mellan Vägförvaltningen o SKF
   Hofors om nedläggning av en 70 cm kulvert i den gamla strömfåran, varigenom kanalen, med bibehållande av sin vattenförande funktion, kunde fyllas och vägen äntligen breddas, så hälsades
   denna lösning av ett gammalt önskemål med tillfredsställelse av trafikanterna.

   Sedan startade arbetet med den nya vägen. Tre fyra grävmaskiner huserade på den plats där för 80 år sedan ett par tjog brukskarlar gick med sina skottkärror, så kallade ”armplågor”,
   och på ett stillsammare sätt grävde i slänten. Och för varje dag som gick försvann ett stycke av kanalens öppna vatten. De gamla besvärliga kurvorna rätades ut genom en ansenlig skärning och
   gick sedan i fortsättningen genom Fagersta by, där det nya breda vägstråket utan att väja kolliderade med en gård och en ladugårdslänga, och fortsatte med en ny bro över Hooån. Men vägen
   stannade inte där utan fortsatte över en vik av Lill-Gösken, och fortsatte ytterligare 3 km fram till Faluvägen i Hofors. Arbetet utförde Vägförvaltningen i egen regi med undantag för bron som
   byggdes av Bro & Betong, Borlänge. Vägen började trafikeras 1956 och färdigställdes 1957.
 
   Källa: William Eriksson.


 

 Fagersta Historia Kanalen Bild 1_1. Dragbåten med en pråm på släp.

 Fagersta Historia Kanalen Bild 1:2. En slitgtransport på väg mot Hofors.

 Fagersta Historia Kanalen Bild 1:3. Bilden är tagen från Getbacken, med kanalen nedanför och längre bort Fagersta skola.
 Bilden är tagen 1915.
 Foto Anders Olsson.

 Fagersta Historia Kanalen Bild 1:4. Kanalen med gamla landsvägen bredvid.