Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 
En Kungörelse i tidningen 1881.