Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 
 En film om hästar i jordbruket från  Tomtnäs i Ockelbo. Filmen är gjord av Börje Andersson Gnarp. Flickorna som spelar och sjunger är "Kvinnfôlk" från Ockelbo,
 de är Gerd Olsson, dragspel och sång, Anette Stein, gitarr , sång och bas, Ulla Pålsson, fiol, sång och bas. Tidigare medlem Christina Olsson, gitarr och sång,
 tillfällig medlem Anders Woxberg på nyckelharpa.