Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 
 Kartan över Walls fäbodar är från
 1839.