Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 

 


 Körberget Kalkbrott Bild 1:1. Gruvstugan vid kalkbrottet S O om Körbergsklack. Den var tidigare bostad åt "Wijby Lappen", stugan är flyttad från Lapphagen i Wij och hit för att vara gruvstuga
 I den här stugan när den stod i Lapphagen bodde sockenlappen Alfred Erik Skoglund född 1835 och hans hustru Brita Stina Larsdotter född 1835. Alfred Erik Skoglund är född i Rättvik.
 Bilden är tagen den 6 juni 1930.
 Foto William Eriksson.

 Körberget Kalkbrott Bild 1:2. Gruvstugan. Framför stugan är det från vänster Rut Eriksson, Efraim Eriksson, Börje Jarlhem och Anders Eriksson.  Några av dem är Williams syskon.
 Bilden är tagen den 10 juli 1928.
 Foto William Eriksson.