Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 Solbergavallen.
Till höger ligger Wibyhyttevallen, där Haifstugan ligger i dag.
Kartan är från 1840-talet.