Torsåkers Fotohistoriska Sällskap

Historia

Avrättningsplatser

Avrättningsplatsen vid Ovansjögränsen

Avrättningsplatsen vid Trekanten

Har Ni information klicka på länken
INFO

Åter Historia Index

  
   Avrättningsplatser. Arättningsplatser är någonting ruskigt som har funnits långt in på 1800-talet. De två nedanstående är kända, men det har troligen funnits fler vid  Sockengränserna. En av de andra skulle kunna vara Dansarvallarna i södra änden av Socknen. Dansarvallarna ligger där tre Socknar möts i två Län.