Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


  Ett ånglok med grusvagnar, troligen i grusgropen i Byvalla.
Bilden är tagen omkring 1915.
Foto
Enok Eriksson.