Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 Ett arbetslag som handlastar järnvägsvagnarna med grus, troligen i grusgropen i Byvalla.
Bilden är tagen omkring 1915.
Foto
Enok Eriksson.